talaškuoti

talaškuoti
talaškúoti, -úoja, -ãvo NdŽ, tàlaškuoti, -uoja, -avo NdŽ, Skr 1. tr. LL147, Rtr, 1 judinti į šalis (indą su skysčiu), teliūskuoti: Netàlaškuok to pieno, testovie! DūnŽ. Netàlaškuok – išliesi! Škn. Netalaškuok tų pamazgų su puodu – visas apsilaistysi Mrj. | refl. NdŽ, Kt: Ar pienas, ar vanduo iš viedro nešant tàlaškuojas Škn. Vežant alui vandenį, reikia saugoti, kad nesitalaškuotų – alus nerūgs Nj. Viduj grobų tàlaškuojas vanduo Škn. Vanduo butelko[je] tàlaškuojas, kai bėgi Škn. | Ką tu, žmogus, gali dirbt, ka pilvas talaškúojas, ka valgyt prašo Rd. Pilvas tàlaškuojas bėgant Škn.Rtr taškyti: Jis kad talaškúoja, ranką į vandenį įkišęs, kad net gražu Dt. Motin, subark vaiką, ko jis ten prie prūdo vyčia vandenį talaškúoja Lg. Tiras tuojau dešiniąja letena siekė į vandenį ir ėmė jį talaškuot . | refl. Rtr. 2. intr. taškytis, teškentis: Arkliai vėl pasijudino, talaškuodami vandeny, siekiančiame vežimų ašis I.Simon. | refl.: Įsikabino į alksnį ir talaškúojas Bsg. Vaikai po pelkę tàlaškuojas Užv. O čia dar tėvas ėmė šaukti, kad traukinys tuoj tuoj ateis, visi susės, o mes po tiltu besitalaškuoją J.Balt. Meškėnas labai mėgdavo talaškuotis vandenyje T.Ivan. Dugne, ties švariais žvirgždais, talaškuojasi didelė marga lydeka sp. Ilgai ji talaškavosi vėstančiam vandeny J.Marc. Vartėmės, talaškavomės po upelį . 3. tr. M, Rtr, įmerkus ar į vidų įpylus skalauti, plauti, skalanduoti: Išplautos šarme vilnos sudedamos į pintinėlę ar rėtį, paneriamos į vandenį su pintinėle ir talaškuojamos, kol išsiskalauja . Talaškúoja, skalauna grobus Škn. Lenkiasi prie kibiro. Kiša į jį skurlį. Talaškuoja J.Balt. Cigonas kubilą pasistatęs, savo sermėgą įsidėjęs ir mina, talaškuoja kubile Sln. | refl. Rtr. 4. intr. banguojant, plakantis teškenti (apie bangas, vandenį): Atsigulu pakrašty ežero, tai kad gera, kai vilnia talaškúoja Ds. Į putas pavirto jūrios, ėmė talaškuoti vilnys Sab. Arkliai prunkščia, vanduo talaškuoja [važiuojant per upę] Pt. Už medžių talaškuoja jūra . | refl. Klov: Ežeras smarkiai talaškavosi, vilnys kilo į debesis . Vanduo talaškãvosi į valties šonus 1. 5. tr. plaikstyti, judinti, plakti: Žiemą, kai pučia vėjas, tai sniegas taip ir eina pro visur, baltai prigalanda žalosios rūmo pakraščius, plaka, talaškuoja gūnią J.Balt. 6. intr. kadaruoti, maskatuoti, lazgurti: Mergos šlapi marškiniai tàlaškavo Vlkv. 7. tr., intr. plepėti, taukšti: Susejusios bobos betàlaškuoja nėkus Užv. 8. intr. tuksėti, plakti (apie širdį): Jis paėmė laišką, dar kartą perskaitė, vėl pradėjo talaškuoti širdis . 9. intr. sunkiai eiti, klampoti: Antai kokia boba tàlaškuoja Skr. Ans ir tokiu laiku tàlaškuo[ja] į miestą Up. | refl. LL58. 10. žr. talakuoti 1: Traukinys, išnėręs iš miško, talaškavo per jūruojančius laukus V.Bub. 11. intr. Yl vaikštinėti, bastytis, valkiotis: Talaškúo[ja] po jomarką žmonys lig vėlumo Dr. \ talaškuoti; ištalaškuoti; nutalaškuoti; patalaškuoti; partalaškuoti; sutalaškuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • talaškuoti — talaškúoti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • talaskuoti — talaskuoti, uoja, ãvo, tàlaskuoti, uoja, avo Skr 1. žr. talaškuoti 1: Netalaskuok vandenį, kur reik skalbt Pžrl. 2. refl. kadaruoti: Jo kojos vilkosi beveik žeme ir talaskavosi P.Cvir. 3. NdŽ, Vb žr. talaškuoti 7: Mergos talaskuoja, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • talazguoti — talazguoti, uoja, ãvo, tàlazguoti, uoja, avo Skr 1. žr. talaškuoti 1: Netalazguok, išliesi! Plm. 2. žr. talaškuoti 6: Ans par šankynas važiuojant ir talazguo[ja], t. y. sprandas juda į visas puses J. talazguoti; patalazguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištalaškuoti — 1. žr. išteliūskuoti 1: Ištalaškãvo visą [v]andenį Ktk. Ištàlaškuotas, išpliauškintas [parduotuvės pienas] po kanas – negali tokio nuryti DūnŽ. | refl. Pnm: Kol parnešiau pieną, ta (tai) ka išsitalaškavo! Vkš. 2. tr. išmindžioti, ištrypti: O… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutalaškuoti — 1. tr. nugairinti: Tiktai [Juozapo] rudinė išsišėrusi, vėjų nutalaškuota, sulenkimuose pradilusi J.Balt. 2. refl. nukabti, nukarti: Gūnia durų properšoj nusitalaškavusi žemyn lyg persiplūkusios bobos sijonas J.Balt. 3. intr. nubėgti: Nutalaškãvo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partalaškuoti — tr. talaškuojant, teliūskuojant parnešti: Partàlaškuok pieną, pamilžau [karvę] Krš. talaškuoti; ištalaškuoti; nutalaškuoti; patalaškuoti; partalaškuoti; sutalaškuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patalaškuoti — 1. žr. pateliūskuoti 2: Koks ten vyrų plovimas – patàlaškuo[ja] patàlaškuo[ja] Krš. 2. refl. pasitaškyti, pasipliuškenti: Greitai apsivilkęs, pasitalaškavęs šaltame vandeny, nusileido kartu su dėde pusryčiauti rš. 3. tr. pajudinti: Jis pabandė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliuškinti — 1 pliùškinti, ina, ino, pliū̃škinti 1. tr. teškenti: Antys sparnais pliuškina vandenį Vad. 2. tr. NdŽ nešant (skystį) talaškuoti, laistyti. 3. refl. maudytis, pūškintis: Vandens mėgėjai pliuškinosi sraunioje upės tėkmėje rš. Žiūri į nuogų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susitalaskuoti — žr. suteliūskuoti 1 (refl.): Pienas butely labai susitalaskãvo Ėr. talaskuoti; susitalaskuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutalaškuoti — 1. žr. suteliūskuoti 1: Nesutalaškuokit alaus! Sml. Sutalaškavo vandenį ranka rš. 2. intr. banguojant, tekant, plakantis tekštelėti, supliuškėti: Vanduo sutalaškavo rš. 3. intr. sumosuoti, sulapatuoti: Pamatė [Mendelis] pasistumdymą, net… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”